Sara Ekenstedt och Eva Wiklund

Sara Ekenstedt avtackas med Tavelsjöhonung av Eva Wiklund. Foto: Nils-Åke Sandström.

 

Sara Ekenstedt, Esam, konsult inom hållbar utveckling, medverkade med klimatföredrag på Tavelsjö hembygdsförenings årsmöte. Efter många års förnekelse har människor gått via klimatångest och uppgivenhet till att börja fråga sig vad vi kan göra för att rädda klimatet. Al Gore skapade opinion kring den globala uppvärmningen 2007 med dokumentären En obekväm sanning. Vi fick kunskap om att ökad koldioxidhalt i atmosfären ger ett lock över jorden som gör att värmen inte kan stråla ut vilket ger växthuseffekten. Det är bevisat att ökad temperatur och ökad CO2 hör ihop.

Effekterna blir mer och mer synliga även för skeptiker. Det är till exempel avsmältning av isar, havshöjning, översvämningar, torka, ökenutbredning, konflikter, bränder, väderkatastrofer, orkaner. Glädjande är att aktivisten Greta Thunberg, 16 år, har fått så stort genomslag. Hon vågar säga sanningar till höga potentater och till den vuxna generationen i FN och på olika toppmöten. Unga världen över skolstrejkar och demonstrerar med henne.

Alla måste ta ansvar, politiker, företag och enskilda personer. Det handlar till exempel om lagar, målsättningar, vad som görs i praktiken samt uppföljningar. I världen förorsakar varje individ 5 ton utsläpp, i Sverige 11 ton. Till 2030 ska utsläppen halveras enligt Parisavtalet.

Stora utsläpp kommer från flyget och bilresorna Det finns mycket mera att förändra och samtalen fortsätter till exempel genom Tavelsjö församlings projekt Tavelsjö forever.

20190226 Deltagare årsmöte

Årsmötet var mycket välbesökt och intresset var stort för Sara Ekenstedt och hennes tips på vad man kan göra för att göra sin del för att minska belastningen på klimatet. Foto: Mårten Edberg.

Hembygdsföreningens årsmöte leddes av dess ordförande Eva Wiklund. Verksamheten har varit mycket uppskattad och omfattande med exempelvis teaterkafé, dans, trädgårdsfrukost, vandringar, invigning av Tio Toppar Tavelsjö, Höstmarknad, kulturkafé, Teaterkväll, försäljning vid julmarknad.

Vid val till styrelsen omvaldes Eva Wiklund som ordförande. Karin Ågren, Lena Alwerud och Lisbeth Berglund valdes på 2 år. Anna-Karin Edberg, Corina Selberg, Lillemor Grahn och Rolf Appelblad är redan valda för 2019. I planer för året ingår att berätta mera om verksamheten och inspirera till att få flera medlemmar.

2019 Års styrelse

Hembygdsföreningens styrelse för 2019: Sittande; Karin Ågren, Eva Wiklund och Lena Alwerud. Stående; Lisbeth Berglund, Anna-Karin Edberg, Rolf Appelblad, Corina Selberg och Lillemor Grahn. Foto Nils-Åke Sandström.

 

 Text: Monika Sandström.