- Vi vill bevara gravstenarnas information för framtiden och göra kyrkogården tillgänglig för intresserade på nätet. Det säger Carina Oscarsson och Kerstin Svensson som startat arbetet med att dokumentera den gamla kyrkogården i Tavelsjö.

Ledtrådar till historien

- Stenarna kan hjälpa oss få veta mer om hur människor levde förr här i bygden De är ledtrådar till historien som är viktiga att bevara!

Mitt i byn, mellan kyrkan och affären ligger den gamla kyrkogården i Tavelsjö med sitt vita, vackra staket och utblick över vattnet. Här begravdes människor från tavelsjötrakten framför allt mellan åren 1910 till 1927. Men då och då förekommer fortfarande gravsättningar i anslutning till olika familjegravar.

Det finns omkring hundra gravar på kyrkogården. Många som ligger här kommer från själva Tavelsjö och byar i närheten som Östibyn och Signilsbäck, Långviken och Trehörningen. Det finns också personer från Varmvattnet, Kvarnsvedjan, Sjömellantjälen, Västerå, Norrby, Rödåsel, Kroksjö och Mickelsträsk.


Ulla-Britts idé

Inventeringen är Ulla-Britts idé från början, berättar Kerstin. Ulla-Britt Lindbäck var hembygdsföreningens idérika ordförande i många år som nyligen flyttat till sydligare nejder. Vid ett möte för nyinflyttade för några år sedan träffade hon Kerstin som har stort intresse för släktforskning och bygdeforskning.

”Vad säger du om vi skulle ta och skapa en virtuell kyrkogård?” frågade Ulla-Britt. Kerstin nappade och skrev ett utkast till projektplan, som hembygdsföreningen sedan ställde sig bakom.

Nu är arbetet i full gång med att samla in information från gravstenarna och att söka i kyrkoarkiv och olika släktforskningsregister. Det är Carina som sköter det dagliga arbetet från den tillfälliga arbetsplatsen i bygdegården.

Kerstin är handledare och bollplank för idéer om hur arbetet ska läggas upp.

I februari är det tänkt att en första version av hemsidan ska vara klar.

- Man ska kunna gå in och titta på en karta över kyrkogården och klicka för mer information på respektive gravplats. Vi har fått hjälp med att fotografera alla stenar.

- Man ska också kunna söka i namnregister, berättar Carina.


Lägga pussel

Informationen på gravstenarna varierar. Ibland står det tydligt vilka som är begravda. Ibland finns enbart ett namn och uppgiften om att det är en familjegrav. Då är det svårt att veta exakt vilka som vilar där. En annan svårighet är att samma namn kan förekomma på flera ställen, det blir att pussla med andra uppgifter för att reda ut vem som är vem.

- Vi tror att detta kan vara intressant dels för efterlevande släktingar att få veta mer, dels rent allmänt som en slags bygdehistoria. Tillsammans kan uppgifterna ge en uppfattning om hur det var för människor som levde i trakten på 1800-talet och i början av 1900-talet.


Kontakta Carina

- Vi blir mycket glada om någon som har något att berätta eller har foton av personer som ligger begravda här, hör av sig, säger Carina. Ring mig – det kan vara intressant information som inte går att få fram på annat sätt.

Det kan handla om att få reda på exakt vilka personer som vilar i en speciell familjegrav, eller berättelser om en persons yrkesliv, särskilda händelser eller vad de var duktiga på.

-Vi är också intresserade av porträtt och foton från aktiviteter av olika slag, säger Carina.

Du når Carina Oscarsson på telefon 070 – 267 65 80.

- Det är spännande att leta och få fram fakta om det olika personerna, berättar Carina. Uppgiften att bygga en hemsida är också ny för mig och kul att lära sig.

Det finns en bra källa i ”Bilder från förr” en samling med fotografier som är skänkta till Tavelsjö hembygdsförening, och som kan beskådas via tavelsjo.se. Här kan man också lägga in fakta om man vet något om en bild.


Ett komplement

Det pågår mer arbeten kring gamla kyrkogården i Tavelsjö. Historiska Hus i Norr AB har genomfört en inventering och bedömt gravstenarnas kulturhistoriska värde för Umeå kyrkliga samfällighets räkning och en broschyr håller på att tas fram.

-Vi ser vårt arbete som ett komplement till det som redan pågår. Vi fokuserar på människorna och deras levnadshistorier, säger Kerstin.

Arbetet med inventeringen i Tavelsjö kommer också att ingå i Sveriges Släktforskarförbunds landsomfattande inventeringar av gravstenar.

I december i år kommer CD:n Sveriges gravbok ut som är en riksomfattande sammanställning av begravda på Sveriges kyrkogårdar där kyrkogårdsförvaltningarna bidragit med information ur sina gravregister. Hänvisningar till denna CD kommer att inkluderas till respektive grav.

Det finns en risk att gamla gravstenar plockas bort och att den fakta som finns på stenarna och som innebär ledtrådar bakåt i historien inte bevaras för framtiden.
-Vi vill hjälpa till att rädda denna historia till eftervärlden, säger Kerstin.

Text: Lena Alwerud
Foto: Corina Selberg