Inom kort
startar en studiecirkel om Saint-Paulia.

Denna studiecirkel kommer att avslutas med en utställning om den lilla blomman i augusti.
Om man är intresserad av att vara med, kontaktar man Ann-Cathrine Appelblad. 090-60271