2,5 mil nordväst om Umeå ligger den vackra Tavelsjöbygden. Ett flertal byar med totalt 700 hushåll är belägna i ett kuperat landskap av skogar, sjöar och odlingsmark.

Den största byn är själva Tavelsjö. Bygden har ett aktivt föreningsliv. På kartan i den broschyr som Tavelsjö Hembygdsförening tagit fram i samarbete med Umeå Fritid presenteras den del av bygden som är samlad kring Tavelsjön.

Broschyren är tryckt i ca 6000 exemplar och finns också tillgänglig som pdf-fil som kan laddas hem här.
(4,5 MB)