Citat ur stadgarna:
'Hembygdsföreningen ska arbeta för att förstärka bygemenskapen genom traditionella arrangemang men även genom aktuella kulturella aktiviteter som kurser, utställningar, konserter etc.

Hembygdsföreningen vill medverka till dokumentation av traktens historia, seder och bruk, genom studiecirklar och insamling av foton, föremål och muntliga berättelser, för eventuell vidarebefordran till Västerbottens Läns Museum.

Hembygdsföreningen vill samarbeta med andra föreningar, enskilda personer och instutioner i sammanhang som gagnar föreningens syften.'

Verksamhetsberättelser finns att läsa här.
2003
2002
2001