Styrelsen 2016 består av:

Johan Ekenstedt
Malin Berglund
Carina Andersson
Maria Muribi
Kristin Rosén
Petra Sundqvist
Ulrika Israelsson
Lina Juslin

Välkommen att höra av dig till någon av oss om det är något du funderar på eller om du har något du önskar att vi i föräldraföreningen ska jobba med.

Eleverna i 6:an har, med hjälp av pengar ur trivselfonden, snyggat till i uppehållsrummet på gula skolan.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Föräldraföreningens årsmöte beslutade att inrätta "Trivselfonden", en fond för insatser (aktiviteter och material) som gynnar trivseln på skolan. Styrelsen bjuder in eleverna att löpande under året söka pengar ur fonden. Avsikten är att fonden ska kunna dela ut ca 5000 kr per läsår. Mer info om fonden finns på anslag i skolan.

Senaste tiden har det återgått till att vara lugnt på byn igen.

Tack alla som hjälp till att stävja de busstreck som var under hösten.
Tack alla som tog en extra promenad eller sväng med bilen.
Tack alla som pratade med sina barn och kanske även andras.

Förhoppningsvis kommer det vara lugnt i byn även framöver
men fortsätt visa ungdommarna att ni bryr er om vad som sker.

Vid årsmötet den 10 mars valdes följande styrelse:

Ordf: Anders Enetjärn
Kassör: Malin Berglund
Sekreterare: Johan Ekenstedt
Ledamot: Maria Muribi
Ledamot: Christina Holmberg
Ledamot: Annelie Adolfsson
Suppleant: Carina Andersson

 DSC0223 copy

Den 8 juni arrangerade Föräldraföreningen en utflykt för skolans familjer till Krogberget. Ett tiotal familjer var med. Det blev en fin kväll tillsammans på det fina, lättillgängliga berget i Kvarnfors.

Klicka på rubriken för att läsa mer och se fler bilder från utflykten

Varje årskurs ansvarar för skötseln av isbanan 2 veckor per år enligt följande:
Åk 6, v 49-50
Åk 5, v 51-52
Åk 4, v 1-2
Åk 3, v 3-4
Åk 2, v 5-6
Åk 1, v 7-8
F-klass, v 9-10

Underkategorier