Kallelse till årsmöte för Tavelsjö Föräldraförening
23 mars 2017 kl. 18:30
i skolans matsal

Alla föräldrar till barn i Tavelsjö skola är varmt välkomna!

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till ordföranden Carina Andersson senast 16 mars 2017. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

4. Fastställande av dagordning

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

8. Redogörelse för verksamhetsplan och ekonomisk plan.

9. Årsmötets förslag till inriktning på verksamheten. Diskussion

10. Fastställande av medlemsavgift

11. Val av styrelse: Ordförande, kassör, övriga medlemmar, suppleanter

12. Val av revisor

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Välkommen!