Årsberättelse för Tavelsjö Föräldraförening 2015

Föreningen har under 2015 bedrivit ett aktivt arbete i enlighet med föreningens stadgar, dvs att stärka föräldrarnas roll och inflytande i skolan samt förbättra barns och ungdomars villkor och möjlighet till inflytande.

Föreningen har haft en aktiv styrelse som initierat och lett föreningen arbete. Styrelsen har sedan förra årsmötet hållit sex styrelsemöten (22 mars, 24 maj, 8 september, 29 september, 15 november och 31 januari).

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Anders Enetjärn (ordf), Malin Berglund (kassör), Johan Ekenstedt (sekr), Maria Muribi, Christina Holmberg, Annelie Adolfsson (ledamöter) samt Carina Andersson (suppl).

Styrelsen har haft en bra dialog med rektor om samarbetet mellan föreningen och skolan samt om skolans utmaningar. Styrelsen bestämde sig tidigt för att prioritera aktiviteter som ger möjligheter för barn och föräldrar att träffas.

Följande är föreningens aktiviteter och initiativ sedan förra årsmötet:

- Arrangerat familjeutflykt till Krogberget 30 maj

- Delat ut glass till barnen vid skolavslutning och skolstart

- Arrangerat höstdisco på Bygdegården 6 november

- Arrangerat badresa till Aquarena i Holmsund 27 februari

- Initierat skolans temadag om värderingar med Raad al Duan

- Inrättat skolans Trivselfond, uppmanat eleverna söka pengar och sedan gett bidrag till 6:ornas renovering av sitt uppehållsrum

- Gett bidrag till 6:ans klassresa, gett ett mindre bidrag till Majblomman i samband med skolavslutningen samt gett bidrag till SOS Barnbyar i samband med Skoljoggen

- Affischerat för att uppmana stävja bus på skolan under kvällarna samt haft kontakter med Tavelsjö UG om detta

- Samlat extern info om föreningen på http://www.bygdeportalen.se/foreningar/tavelsjo-foraldrarforening

- Strukturerat styrelsearbetet bl.a. genom att samla väsentliga dokument på Dropbox