SPF dec 2016 1842 4

En överraskning mötte dom 110 gäster som besökte månadsmötet i Tavelsjö Församlingsgård.

Som första programpunkt kom Tavelsjö skolas lucia med tärnor, stjärngossar och tomtenissar på besök, under ledning av musiklärare Stefan Ahlgren. Luciatåget framförde sketcher och taktfasta, kända sånger. Adventsljusen tändes ett efter ett och barnen läste dom kända orden, "när första ljuset är tänt" med efterföljande verser. När luciatåget vandrade ut till Luciasången tog en rungade applåd vid, och barnen kom in igen och tackade för applåderna.

Ordförande Anitha Juslin tackade skolklassen, och informerade om kommande aktiviteter, bland annat om att SPF Västerbotten startar ett samarbete med Finska SPF distriktet. Det kan bli aktuellt med studiebesök hos någon förening på andra sidan kvarken. Föreningen delade också ut reflexbrickor till medlemmarna och Anitha påpekade vikten av att alltid synas nu under den mörka årstiden. En träff ska genomföras med kommunen ang bostadssituationen för äldre i Tavelsjöbygden.

Jultallrik bars in tillsammans med bröd, potatis och julmust, och gästerna lät sej väl smaka. Trubadur Oskar Näslund framförde kända julsånger, och julstämningen infann sej och alla sjöng med i dom välbekanta melodierna som Stilla natt, nu tändas tusen juleljus med flera. Oskar avslutade med "O helga natt". Tavelsjös präst Michael Brodin läste julevangeliet, det blev en mycket fin avslutning på årets sista möte.

Lotteridragning tog vid och styrelsen framförde sina jul- och nyårshälsningar till samtliga beskare. Mätta och nöjda vände alla hemåt i den december-mörka aftonen./Helen Ekström.

Bilden: Tavelsjö skolas lucia med tärnor, stjärngossar och tomtenissar

Foto:Nils-Åke Sandström