Vid SPF Umeå norras sista månadsmöte för vårsäsongen besöktes Sågverksmuseet i Holmsund.
Ett intressant besök där man fick en inblick i hur sågverksarbetarna hade det. Man bodde hela familjer i ett spisrum. Där gjorde man allt nödvändigt, lagade mat, kardade ull, spann garn och tillverkade kläder. Sov gjorde man i korta sängar med många i varje säng. Sågverksmuseet har byggts upp i gamla bostäder som restaurerats till ursprungligt skick. Till spisrummen hörde också ett källarutrymme samt 2 st skrubb, där man förvarade mat och kläder. Efter museibesöket åts en god lunch på Västerbacken. Ordf Sten Lindberg lämnade information om kommande resa till Gottland och även om höstens program. Ca 65 SPF medlemmar önskade varandra en trevlig sommar och såg fram emot att träffas under augusti månad. Mötet avlsutades med lotteri och 6 glada lotterivinnare fick med sig en vacker sommarblomma hem./Helén Ekström