DSC 0968 copy

Moa Brydsten, ordförande i För- och grundskolenämnden, var inbjuden talare i samband med Tavelsjöcenterns årsmöte den 27 februari. Mårten Edberg var moderator och inledde med att beskriva bygden som ligger i gränszonen mellan Umeå, Vindeln och Vännäs. Tavelsjö ByaNät har drygt 1100 anslutningar och under de senaste åren har medlemstillströmningen varit stor – inte minst från barnfamiljer. Denna för bygden så positiva utvecklingen innebär också att behovet av förskola, barnomsorg och skola är mycket stort.

Moa Brydsten inledde med att beskriva kommunen som helhet med stor tillväxt både i tätort och landsbygd. Föräldrarnas rörelsemönster har förändrats på grund av pandemin vilket lett till förändrat sökmönster när det gäller barnomsorgen. Det har blivit viktigare för föräldrarna att ha förskoleplatser i närheten av hemmet.

Det pågår en utredning av förskolans struktur som ska vara klar i slutet av 2022. Moa Brydsten menade att det är uppenbart att situationen i Tavelsjöområdet behöver ses över. Det är ett stort behov samtidigt som det är ett stort underskott på platser. Ett stort problem är att skolans tomt i Tavelsjö saknar utrymme för en utbyggnad. Moa Brydsten lyfte frågan om var dessa platser kan tillskapas! Hissjö har också för få platser i och med att många från Tavelsjöområdet kommer till Hissjö.