Tavelsjöcentern har haft årsmöte med föreläsning av Lars Weinehall om det politiska läget i landet.

DSC 1180 Årsmöte

LW inledde med reflektioner kring det kommande presidentvalet i USA och spekulerade kring ytterligare negativa konsekvenser ifall Trump blir återvald i form av fortsatta attacker på media och federala myndigheter, hans sätt att förödmjuka personer han ogillar, hans tusentals lögner och hans acceptans av högerextremism runt om i världen.

Beträffande svenska rikspolitiken diskuterade LW konsekvenserna av den s.k. "Missnöjeskoalition" som nu bildats av V, M, KD och SD, med främsta syfte att sätta krokben för Januariöverenskommelsen. När taktik överordnas sak, röstar M och KD glatt nej till förslag och liberala principer som i huvudsak stämmer överens med Alliansens program 2018. Måhända känns det skönt att få "ge igen" på centerpartiet och liberalerna för att man ville hålla SD utanför inflytande. Men frågan är, enligt LW, om det är ansvarsfullt av M och KD att istället, med hjälp av V, ge SD detta inflytande?

Torbjörn Wennebro ledde årsmötesförhandlingarna och hela styrelsen för Tavelsjöcentern omvaldes. Ordförande Monika Sandström samt övriga i styrelsen Solveig Granberg, Björne Lind, Jan Selberg och Dan Weinehall. Revisorer Kjell-Åke Johansson och Sven Weinehall omvaldes likaså. Verksamheten för 2019 präglades i stort av EU-valet samt utbildning och information kopplade till klimatförändringar. Nu blir det fortsättning med den traditionella Gröna Rutan, i år som studiebesök på handelsträdgård. I övrigt vill styrelsen ta upp aktuella frågor för landsbygden utifrån medlemmarnas önskemål och samverkan med andra föreningar.

Bild: Stående fr. v. Sven Weinehall, Kjell-Åke Johansson, Birgit Johansson, Dan Weinehall, Solveig Granberg, Lars Weinehall, Jan Selberg. Vid bordet: Björne Lind, Per-Gunnar Olofsson, Torbjörn Wennebro och Monika Sandström

Foto: Nils-Åke Sandström