20151207 201227

Mattias Larsson, Anna-Karin Sjölander och Eric Bergner. 

Vattenskyddsområdet i Hissjö och Tavelsjö har diskuterats mycket livligt under mycket lång tid.

Frågan om hur tillkommande restriktioner kommer att påverka har oroat många som har verksamhet i området.De som bor inom området som berörs är själva beroende av att vattnet och därför mycket angelägna om att vattnet i Vindelälvsåsen skall behålla sin höga kvalitet. Man är dock oroliga för att de nya bestämmelserna kommer att medföra stora kostnader för ansökningar besiktningar och tillstånd och tycker att dessa kostnader inte borde belasta de som bor och har sin verksamhet i området. Vid Centerns sista månadsmöte för året informerade Mattias Larsson om att bestämmelserna nu kommer att beslutas av kommunfullmäktige och att Centerpartiet lämnat in följande protokollsanteckning:

.....................

Ansökan om inrättande av vattenskyddsområde (Vindelälvsåsen)

Centerpartiet anser det är viktigt för att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen för Umeå tätort, dock finner vi en brist i förslaget och det är att det som framförs från de som bor inom det föreslagna vattenskyddsområdet med farhågor om ökade kostnader och regelkrångel inte hanteras alls.

Vi anser att frågan om ev. ekonomisk kompensation samt hur man skall undvika onödigt regelkrångel för de boende inom det föreslagna vattenskyddsområdet måste hanteras parallellt med fastställandet av detsamma.

Det är helt riktigt att grundvattnet inom det föreslagna området är jätteviktigt för hela Umeå, men så är det inte mer än rätt att hela Umeå är med och bidrar så att det även i framtiden är möjligt att leva och verka i Tavelsjö och Hissjöbygden.

Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
www.avast.com

Foto: Monika Sandström