Gamla kartor och dokument på nätet berättar om bygdens historia.

Lantmätare Bengt-Olof Käck guidar och berättar om de historiska kartor som finns på Lantmäteriets hemsida.

Rödåsels bygdegård
Onsdag den 9 mars kl 19.00

Gratis inträde - fikaförsäljning