Från kommunens håll tittar de strikt ur ett skolperspektiv. Fördelar och nackdelar, kostnader och besparingar, bättre eller sämre kvalitet i utbildningen. Resultatet ska redovisas internt den 23 mars.

Vad skulle en nedläggning betyda för dig? Diskutera på vårt forum .

Om inget speciellt händer så kommer elevunderlaget att vara lågt höstterminen 2008. Det är den situationen som För- och grundskolenämnden har att möta. Vi Rödåbor träffas lördag den 17 mars 15.00-16.00 i Rödåsels bygdegård för att göra vår konsekvensbeskrivning av vad en nedläggning av skolan innebär för oss i form av livskvalitet, arbetstillfällen, service, föreningsliv, utveckling och samverkan mellan byarna.
Information om Umeå kommuns lokalutredning finns här .

Alla är välkomna! - Arbetsgruppen för Rödå mot 2015, Info: Niklas 63112, Alf 63006