Trollberget ligger i den södra delen av Vindelns kommun ca: 2 km från 363 'an. Byn ligger i sydsluttningen mellan berget och Krycklan. I byn finns det i dag 8 hushåll och ytterligare några sommarbostäder. I somras hade vi en mycket uppskattad och välbesökt hemvändardag med ca 200 besökande.