Laila Noppa och Yngve Östberg i Tavelsjö by skriver för publicering på ByaNät-portalen:

Post har försvunnit, stulits eller öppnats ur ett flertal postlådor på Stenhagsvägen och Kyrkogårdsvägen i Tavelsjö.

Detta har skett under dagtid tisdagen den 25/6 eller onsdagen den 26/5. En del öppnad post har hittats på en av lekparkerna på Stenhagsvägen och en tömd försändelse värd 257 kr där fakturan var sönderriven har hittats i busskuren mitt i byn.

Vi saknar fem brev innehållande barnkläder till ett värde av 578 kr.

I nuläget vet varken vi eller andra vad mer som har försvunnit och vilka eventuella kravbrev på obetalda räkningar som kommer framöver.

Vi upplever det inträffade som väldigt obehagligt och det orsakar dessutom en massa besvär.

Genom att sprida denna information hoppas vi att kunna förhindra att det upprepas.

Laila Noppa och Yngve Östberg, Stenhagsvägen 5, Tavelsjö.