Tavelsjöbygden består av ett 20-tal olika byar och bydelar, som omger sjön.

Området är mycket naturskönt och präglas av den vackra Tavelsjön med sina öar. Allt inramas av höga berg - Tavelsjöberget och Vallberget i väster, Hemberget i norr, Dragtjärnberget i söder och Krogberget i sydost.

Åkermarkerna kring sjön och de många bygrupperna bildar en levande och aktiv bygd.

Landskapsbilden varieras ytterligare av att rullstensåsar från Tavelsjön avskilt Tavelsjöavan i nordost Haddingsavan i sydost.

För 6 000 år sedan avsnördes Tavelsjön från havet, efter att området tidigare legat i Vindelälvens delta. Stenredskap och fångstgropsområden visar att trakten har varit bebodd ända sedan stenåldern.


Odlingsbygd

Bygden har mycket goda odlingsförutsättningar. Grundvattentillgången och vattenkvaliteten är mycket hög.

Tavelsjöbygden har en intressant historia. Byarna Tavelsjö, Långviken och Haddingen finns dokumen-terade sedan 1500-talet.


Talman Anders Andersson

Vid 1789 års riksdag var Anders Andersson bondeståndets talman och 1794 var han medlem i hemliga utskottet, vilket innebar att han var ståndets mest ansedda politiker.

Anders Andersson agerade mycket för att bondeståndet skulle få en mer jämlik ställning med adeln.


Rent vatten med bra fiske

Tavelsjön har mycket rent vatten, stort siktdjup och ett mycket fint fiske. Eftersom sjöns bottentopografi är mycket variationsrik har fisken mycket att äta. Man får därför ovanligt stor fisk i Tavelsjön. Den största gäddan vägde nästan 30 kg, den största abborren 3,3 kg liksom den största siken. Laxöringar har fångats på 7,5 kg. Fiskekort kan köpas och båtar kan hyras.


Tavelsjöodjuret

Enligt en sägen, som många hellre ser som fakta, finns det ett Tavelsjöodjur i sjön. Enligt berättelser från trovärdiga personer är odjuret några meter långt och har en sorts” skägg eller tömmar” kring munnen. Detta talar för att det skulle kunna vara en mal.

Tavelsjöbygdens sommarcafé och badplats - Sundlingska gården - finns på Sand två km från Tavelsjö by. Där kan man bada i det drickbara vattnet. Man kan också spela bangolf på högklassiga banor.

Under året ordnas också olika välbesökta aktiviteter på Sundlingska gården.


Vandringsled

En variationsrik vandringsled går från Hamptjärnsstugan i Umeå via Haddingen, Sunnansjö och Långviksvallen upp på Vallberget och har förgreningar dels västerut mot Långforsen vid Vindelälven, dels mot Sundlingska gården.

På leden mot Långforsen finns Torrbergsstugan, som drivs av Tavelsjö Skoterklubb.

Man kan rasta antingen med vackra utblickar eller vid någon mysig skogstjärn.


Klättra och bada

I Tavelsjöberget, Vallberget och Krogberget finns också grottor och bergklättringsmöjligheter. Bra badmöjligheter finns på flera ställen. Utsikten är hänförande från tavelsjöberget och Vallberget. På det sistnämnda finns ett utkikstorn där man kan skåda ända till havet.


Företagsbygd

I bygden finns ett antal jordbruksföretag, serviceföretag och tjänsteföretag. Ett av tjänsteföretagen arbetar med samhällsplanering i Norden, Ryssland, Mellanamerika etc. Ett annat arbetar med miljömätningar såväl inom landet som utomlands. Ett tredje konstruerar handböcker för ett av landets mest sålda databokföringsprogram. Gemensamt för alla dessa företag är att de har konkurrenskraftiga hyror, fina utblickar, nära till rekretation och även en relativt kort resa till Umeå flygplats och därmed till resten av Sverige och världen.

Detta visar möjligheterna med en lokalisering till denna vackra bygd.