I strålande sol och temperatur över 24 grader var det dags för en första sommaraktiviteten på Svedjan. Målet var att man skulle göra var sin sälgpipa och få den att låta.

Göran hade fått uppdraget att vara kursledare och efter 2.5 timmar så hade alla fått fram ett ljud ur sin egenhändigt tillverkade visselpipa. Deltagarna var Eva, Henrietta, Ann-Gerd, Karl-Gunnar, Karl-Erik, Per-Daniel och Per-Albin livligt påhejade av Elisabeth och Gerd.

Låter man slyet växa i några år har man hur mycket ämnen som helst att göra pipor av. I dag visade det sig dock vara lite för varmt så att saven under barken torkade ur för snabbt.

Det var alltså med stora svårigheter man jobbade med att knacka och vrida för att få barken att släppa så att blåskanalen gick att tälja till.

Skam den som ger sig, efter ett antal misslyckade försök så lyckades alla få till en pipa som även lät när man blåste i den.

En lyckad satsning alltså och belöningen med medhavd fika smakade mycket bra.

Nästa inplanerade aktivitet är en utflykt till Selsknösen.