Tolv timmar underhållning 12-24.
Lördag 9 augusti.