Uppslutningen var stor när kommunalrådet i Vindeln, Ewa-Maj Karlsson, invigde den nya samlingsplatsen i Överrödå.

Trots regnväder kom ca 60 personer när Överrödå invigde sin nya samlingsplats vid älven. Byaföreningen bjöd på kaffe och tårta.

Grillkåtan är belägen vid det gamla färjeläget som användes för att transportera redskap och boskap över till andra sidan.

Färjan som hette Nya Norrland användes fram till cirka 1940.
Upprustningen av denna plats är finansierad av pengar från EU:s Stad- och Land projekt.