I sluttningen öster om Avan, som under Norsbron hänger ihop med Tavelsjön, ligger ÖstiByn. ÖstiByn kan sägas vara Tavelsjös vagga.

Det är sannolikt där de första fastboende i bygden slog sig ner för många år sedan. Även om husen från den tiden har ersatts av nya så finns det flera fina västerbottenshus kvar som härstammar från 1800-talet.

Numera så bor det både forskare, konstnärer och uppfinnare i byn. Det som inte alla vet är att gamla Televerkets rikskabel gick genom byn.

Då bonden kom och plöjde så kunde kabeln fastna och gå av. Då blev det många trådar som skulle kopplas ihop för att telefon till inlandet skulle fungera igen.

Upp i Östibyn har man utsikt över hela Tavelsjö kyrkby och Avan med sin mörka vattenspegel nedanför. Miljön i byn speglas av de gårdslösningar som har en speciell charm.

En gårdsplan som omges av mangårdsbyggnad, ladugård och uthus eller bagarstuga.