Den som vill titta på spåren från den mäktiga trädfällaren bävern kan bege sig ut en bit från Kasjövägen längs Tavelsjöleden

Vid Dragtjärnen finns ett veritabelt 'plocke-pinn' som är märkligt att skåda.

Videoklipp med stillbilder och en kortare film som visar 'plocke-pinnet'.