Regeringen har beslutat att avslå överklagan om detaljplan för skidanläggning på Vallberget i Långviksvallen. Projektet kan därmed gå vidare.

Vem som ska bygga och driva anläggningen är inte klart ännu, men besked kommer sannolikt under hösten 2004.

Enligt Västerbottens Kuriren säger handläggaren på Miljödepartemen-tet att regeringen anser att de bestämmelser som finns för buller och ljus från anläggningen räcker för att skydda de närboende från störningar.

Läs mer här vad Umeå Holmsund Skidklubb skriver om anläggningen.

Läs också här vad som tidigare stått i Västerbottens Folkblad.