Långviksvallen på västra sidan av Tavelsjön var tidigare Långvikens fäbodvall, men fick vid laga skiftet fast bebyggelse.

Sunnansjö är ett nybygge avvittrat från Långviken och är sammanbyggt med Långviksvallen.

Långviksvallen upplevde en kraftig tillväxt under 1950- talet till följd av att ett sågverk startades under början av 2:a världskriget. Sågverket är nu avvecklat. På samma plats finns nu ett av Nordens största förlag för bland annat handböcker för amerikanska bilar. Fram till 1977 fanns det också livsmedelsaffär i Långviksvallen - till och med två stycken.


100 invånare

I Långviksvallen och Sunnansjö bor nu ca 100 invånare och medelåldern är strax över 30 år.

På Långviksvallen finns äppelträd från 1917 och Västerbottens största hagtornsträd. Även körsbärsträd och plommonträd klarar sig liksom grönsaker av många slag.

Sunnansjö är sedan länge känt som ovanligt frostsäkert. Byarna blev på 1950-talet pionjärer i att odla utsädespotatis bland annat för export.


Vallberget värt en bestigning

Vallberget med sina 268 m över havet, är värt en bestigning, utblickarna är fantastiska. Förutom Tavelsjöbygden ser man ända ut till havet och Holmön.

Vallberget har ca 3000 besökande bergsklättrare från tidig vårvinter fram till senhösten.

Den som är uppmärksam kan också se rester av den skogsbrand, som härjade flera kvadratmil i mitten av 1800-talet.


Skidanläggning planerad

Under flera år har det diskuterats om att bygga en skidanläggning längs Vallbergets nordostliga brant. Många har synpunkterna varit. Opinionen är delad, men Umeå kommun har antagit en plan för området. Planen överklagades till regeringen som under år 2004 avslog överklagandet.

Någon finansiär av bygget har dock ännu inte dykt upp.


Naturskön rullstensås

I sydost finns lägergården Lyckebo på en mycket naturskön rullstensås, som fortsätter söderöver till Haddingen där den skiljer Haddingsavan från Tavelsjön.

Här finns också ett av Umeås äldsta fritidshusområden - 'Villavägen'.