Långvikens bysamfällighetsförening hade lördagen den 31 augusti ett extra sammanträde på kamudd-stugans altan för att diskutera vad som skall göras för att stugan skall kunna användas i fortsättningen.
Eftersom en del av den drabbats av mögelskador måste troligen en del av den saneras eller rivas.

Den har under de senaste 12 åren kunnat hyras av bysamfällighetens delägare veckovis.
Byåldermannen Stellan Lundberg presenterade några olika alternativ med kostnadsförslag.

Alla var eniga om att det är viktigt att stugan är kvar i gott skick så att den kan nyttjas av samfälligheten. Beslut kommer att tas vid en extra byastämma de 21 oktober klockan 9 00 i Skolhuset Västerbacka.