Årsmötet bjöds på en stor, härlig frukost som Brittt Marie Jakobsson och Sybil Sundling hade ordnat. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna som leddes av Krister Etting.

Föreningen har 97 medlemmar och ekonomin är god. Energibesparande åtgärder har genomförts i form av luftvärmepump och nya fönster vilket gett en besparing på 30% av energikostnaderna .

Till ordförande i föreningen omvaldes Krister Etting, övriga som omvaldes var Malin Berglund, Pelle Berglund, Anders Norman, Michael Gruber och Elin Johansson. Nyval av Janne Karlsson och Camilla Sundling.

Planerade aktiviteter för året är bl a Valborgsfirande, Städdag, Traktorrally, Paltfest och ökad marknadsföring för uthyrning av gården.

Ordförande tackade alla och särskilt Sybil Sundling och Britt Marie Jakobsson som avgick efter att ha jobbat mycket engagerat i styrelsen i många år.