Huset passar för en mängd olika aktiviteter. I nära anslutning till sammanträdesrum alt. festlokal finns kök resp. lekrum .

Skolhuset ligger ca 4 km från Matboa, längs östra vägen mot Umeå.

Hur gör man då för att hyra? Jo, man ringer till Anders, 070-645 58 00.

Kostnad:
Medlemmar: 100 kr/barnkalas, 250 kr/andra arrangemang.
Ickemedlemmar: 500 kr/tillfälle.
Föreningar: 300 kr/tillfälle.

För att bli medlem ringer man Malin Berglund, 090-60455, och sedan betalar man 100 kr/vuxen eller 200 kr/familj.