Rolf Appelblad som värnar den gamla bondekulturen, har satt upp några hässjor hö för att dagens barn skall få se hur vi förr tog till vara markens gröda.

Hässjorna står på en lägda i Långviken (på östra sidan av Tavelsjön) tills höet är torrt och kan ladas in. Alla måste väl hålla med om att hässjorna är vackrare än ”Helikopteräggen” som man vanligtvis får se.