Under första halvan av förra seklet var det mycket vanligt att familjer i stan flyttade ut på landet under sommarmånaderna. De hyrde hos jordbrukarfamiljer, som flyttade ut ur huvudbyggaderna och bodde själva i bagarstugor eller andra enkla byggnader.

Här i Långviken var det många, som hyrde ut till ”herrskape” som man sa. Det gav en extra inkomst vilket var välbehövligt. Det berikade också den sociala samvaron och många gånger ledde det till att man fick nya goda vänner för livet.

På bilden som är tagen av Olof Kreuger 1942 finns både ”Långviksbarn” och ”Herrskapsbarn”.

Från vänster: Vera Sandström/Eriksson, Gunnar Levin, Holger Sandström, Lennart Dahlén, Inger Sandström/Nyström, Brajal Kreuger/Qvarnström, Ulla Porad/ Lagerlöf, Anders Kreuger, Rönnog Kreuger/Seaberg och Jan-Erik Rosén.

Rönnog/Seaberg som nyligen avlidit blev en mycket känd författare. Hon levde större delen av livet i USA och var starkt engagerad i medborgarrättsrörelsen. Den 26 oktober fanns i VK en artikel skriven av Gunnar Balgård med en kort historik om henne.