Tillsammans med Västerbacka-Långvikens Skolhusförening genomför Kuusakoski en insamling av järn och metallskrot. Nu har Ni chansen att lämna järn och metallskrot som har blivit liggande och samtidigt göra en god sak för miljön. Återvinning spar på naturens resurser.

Ersättning för insamlat material kommer oavkortat att gå till drift och upprustning av Skolhuset. Ta chansen att rensa upp och bli av med det som blivit liggande.

Exempel på järn och metallskrot som samlas in är: Rör, balkar, staket, plogar, slåttermaskiner, elmotorer, elkabel, aluminium m.m. Allt uttjänt järn och metallskrot

Uppsamlingsplatsen är ovanför Håkans hus i Långviken (om ni inte hittar, ring för vägbeskrivning). Insamlingen pågår fortfarande (dagens datum 070720).

Var och en transporterar sitt järn och metallskrot till containern. Endast järn och metallskrot ska samlas in. Att observera: Inga miljöfarliga komponenter får följa med bland järn och metallskrotet.

Detta får ej läggas i containern!
- kylanläggningar
- kyl/frys
- produkter innehållande oljor
- fat med innehåll
- burkar med målarfärg
- batterier

Vad händer sedan? Insamlat material blir efter bearbetning ny metallråvara.

Kontaktpersoner är Håkan Sundqvist (070-6153549) och Pelle Berglund (070-3576575 el 090-60455).

Frågor besvaras av
Hans-Olof Ericsson
Kuusakoski Sverige AB
Tegelbruksvägen 5
90742 Umeå
Tel 090-708891
Mob 070-3729672

Kuusakoski är ett lokalt återvinningsföretag som är certifierat enligt ISO 140001 och arbetar för miljön och vår gemensamma framtid!