Haddingens by sträcker sig runt sydoständen av Tavelsjön. Byanamnet Haddingen kommer av ordet Hadd vilket betyder ”kant i naturen”.

Denna ”kant” är en lång och smal rullstensås mellan Haddingsavan och Tavelsjön och kallas i folkmun för Kammen.

Byn Kvarnfors söder därom hette tidigare Haddingskrogen, eftersom det där fanns en gästgivargård.

Att på sommaren vandra på den gamla landsvägen Kammen, med sjöarna på var sin sida, är en fröjd för både öga och hjärta.

Det finns även en litet vattenflöde som gör att man med båt kan ta sig mellan sjöarna.


Stenåldersboplatser

På Kammen har hittats stenåldersboplatser som visar att den var bebodd ca. 2.000 år f.Kr.

En stor del av byns bofasta utgörs av barnfamiljer. För dessa finns tillgång till dagbarnvårdare i byn. De något äldre barnen går i skola i Hissjö (årskurs 1-6) eller Umeå (7-).

Sommarhalvåret utökas dessutom invånarantalet med relativt många fritidsboende.


IOGT för badsugna

En kilometer från byn har IOGT en lägergård vid Tavelsjöns sydspets. Här finns en långgrund sandstrand, som är ypperlig för småbarn. Badplatsen är öppen för allmänheten och IOGT erbjuder grillplatser, glass och fikaförsäljning.

Inte långt därifrån ligger Kvarnforsgrottorna. I Kvarnfors finns numera ett minikraftverk. Tidigare fanns där sågverk och kvarn.