Fågelkursens avslutande läger förde 18 Tavelsjöbor till Stora Fjäderägg inom Holmöns naturreservat och fågelstationen där. Helgen den 10 och 11 september kunde vi lära oss mer om öns intressanta historia och de olika naturmiljöerna som finns där. Anders Enetjärn hade, som vanligt, lyckats mycket väl med organisationen av fågelmötet och var också en mycket initierad guide på ön.

De närvarande ornitologerna besvarade tålmodigt barnens aldrig sinande frågor. Tillsammans sprang vi mellan olika nät, uppsatta för att fånga sträckande fåglar, och Sveriges största fågelfälla. Samtliga infångade fåglar ringmärktes, ålders- och könsbestämdes, vägdes och släpptes iväg igen. Varje ring har ett unikt nummer och bär uppmaningen till den som hittar fågeln senare att meddela Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm när och var detta skedde.

På så sätt lär man sig mer om hur gamla fåglar kan bli och hur och vart de olika arterna flyttar. Totalt märktes ett par hundra fåglar medan vi var på ön, från minstingen kungsfågel till stora hökugglan.


Solande sälar

På skären och klipporna runt omkring Stora Fjäderägg såg vi ett stort antal sälar som nyfiket spanande lyfte huvudet ur vattnet eller sömnigt låg och solade på någon sten. Både gråsäl och vikaresäl kunde vi observera.

Efter att nästan ha varit utrotade på grund av alltför stark jakt och olika miljögifter håller arterna nu på att återhämta sig och bestånden växer sakta. Gråsäl får numera åter jagas, fast med stränga restriktioner. Vikaren däremot är fortfarande hotad, vilket gör att Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för bevarande av denna art.


Fjäderägg rekommenderas

Vi bodde på Svenska turistföreningens vandrarhem på ön. Vandrarhemmet stängdes för säsongen efter att vi hade flytta ut på söndagen, men kan varmt rekommenderas för den som nästa sommar söker lugn och ro nedanför fyren på en karg och vacker ö och med fåglar, ornitologer och sälar som trevliga grannar. Man når Stora Fjäderägg med båtskjuts från hamnen på Holmön.

Fler bilder via denna pdf-fil. (321 kB)


Länkar:

http://www.fyrvaktaren.se/

http://www.kvarkenguide.org/fjaderaggsv.html


Text och foto:
Michael Schneider, Norrby