Fyra studenter inom interaktionsdesign besökte Tavelsjöbygden under Påsken.
Under påskhelgen hade Tavelsjöbygden besök av fyra studenter som går utbildning inom Interaktionsdesign. Under en tio veckors kurs har de fokus på transport- eller mobilitetslösningen efter Vindelälven-Juhtatdahka/ Väg 363.

Studentbesök 20190420

Hans Weinehall, Göran Sudqvist, Sally Eom, P-G Olofsson, Zena Corda, Alf Söderlund, Evgenia Kateroudaki, Eva Wiklund, Lea Bachmann, Lena Alwerud, Hans-Göran Olofsson vid träffen på Wärdshuset. Foto: Mårten Edberg

2018 startade Region Västerbottens förstudie MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka). Förstudien genomförs i samarbete mastersstudenter från Designhögskolan, Umeå. Det är ett tjugotal studenter från olika länder i världen som arbetar med förstudien, men ingen från Sverige.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat ska blomstra behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

För att uppnå hållbara transporter och resande krävs ett starkt fokus på att förstå användarna, menar Christoffel Kuenen, Universitetsadjunkt, Designhögskolan vid Umeå universitet. ”För att i grunden utveckla mobilitet och transporter på landsbygden tror jag inte det räcker med ny teknik och god organisation. Som interaktionsdesigners ger vi även form åt hur vi som människor interagerar med produkter och tjänster, och hur människor möts i dessa system. Det är så vi tror att vi kan skapa verkligt hållbara lösningar.”

Studenterna med hemländer som Indien, Korea, Grekland och Tyskland fick bo på Wärdshuset Tavelsjö för att bättre kunna ta del av Tavelsjöbygdens förutsättningar och frågeställningar. P-G Olofsson, Tavelsjö arrangerade besöken och transporterna i området.

Dagarna fylldes med interjuver med lokalbefolkningen och för att få uppleva en del av kyrkans verksamhet blev det möjligt att närvara på påskmässan med sång av kyrkokören förstärkt med barnkören. Det hanns även med ett flertal studiebesök runt om i Tavelsjöbygden. Bland annat fick de se och mata små lamm hos Rolf Appelblad , inta ett traditionellt påskfika med sju sorter kakor hos Maj-Britt Rahm i Selet samt ett kort besök på Hängbron över Vindelälven vid Glassbonden. Sen besöktes Familjen Willingers mjölkgård i Rödåsel.

Frank Willinger berättade om varför de sålt sina kor och maskiner i Liechtenstein och köpte ett lantbruk med mjölkproduktion i Rödåsel. Där såg de möjlighet att utveckla gården då det finns bra tillgång på mark och i övrigt bra odlingsförutsättningar. Därför planerar de att inom några år bygga ny ladugård och fördubbla antalet kor till 120 st.

Dagen avslutades med ett besök på Heleneborgs gård där Torbjörn Wennebro visade upp hur man målmedvetet utvecklat gårdens byggnader till bra boenden. Han berättade även om det markant ökade intresset från utländska besökare som vill hyra boende på landsbygden.

Vid träffen på Wärdshuset så fick studenterna ta del av projekt 8n som en möjlig lokal transportlösning med koppling till 363-stråket. Göran Sundqvist som var med på den påpekade att ”Enligt min mening så kommer transportfrågan att vara den enskilt viktigaste för att detta biosfärsområde ska nå framgång. Det gäller alla: bofasta, besökare samt även transport av gods och förnödenheter.”

Den 3 juni kommer studenterna att redovisa vad de kommit fram till.