Måndag den 23 juni är det premiär för sommarcafé i Wärdshuset Prästgården. Där kommer också att finnas information om aktiviteter och besöksmål runt om i Tavelsjö- och Rödåbygden i f d pastorsexpeditionen.

Det är Marie Louise Lindell och Torbjörn Wennebro som på TuRe:s uppdrag inrett huset och startat verksamhet med möten och Bed & Breakfast som kommer att driva caféet. Till sin hjälp har man sommarjobbande skolungdomar. Först ur är Frida Holmström från Flurkmark. Öppettiderna blir till en början 12.00 – 16.00 alla dagar.

Under de senaste veckorna har Prästgården fått en rejäl handikapptoalett. Vidare har larmsystem samt brandstegar installerats från samtliga uthyrningsrum på övervåningen. Per-Gunnar och Lois Olofsson har fixat parkering och Almer Holmberg och Göran Sundqvist har försett alla dörrar med dörrstängare och lås. Ett 10-tal privatpersoner och företag har sponsrat fina trädgårdsmöbler som inbjuder till fika utomhus under soliga dagar. Rolf Appelblad har flyttat två tackor och fem lamm till ett hägn i slänten ned mot sjön till glädje för unga cafégäster.

Läs mer via länk

Fåren på WP 2014-06-09 14.26.12-3

Även rumsuthyrningen har kommit igång så smått. Veckan före midsommar genomfördes en internationell forskarkonferens under fyra dagar med deltagare från Sverige och USA. Under midsommarhelgen gästades Wärdshuset Prästgården av fem ungdomar från London som en tidig morgon med Mats Söderholms hjälp fick en gädda på över 5 kilo på kroken.