Sedan en tid är A3, Tavelsjö ByaNäts internetleverantör, uppköpt av Bredband2. Nu meddelas att A3 från och med måndag den 15 november också formellt byter namn till Bredband2. Detta innebär inte några förändringar för oss som användare.