Skellefteåkraft är och jobbar i Vindel-Ånäset med ny strömkabel vilket orsakar strömavbrott. Nu kl.10.11 är reservkraften i Tavelsjö ByaNäts bredbandsnod snart slut och då går noden ner. Förutom Vindel-Ånäset blir också Kryckeltjärn, Tillflykten m fl utan bredbandssignal.

Skellefteåkraft har angett 13.00 som planerad sluttid för strömavbrottet.