Planerat fiberarbete hos Umeå Energi natten mellan torsdag och fredag 26/11 kl. 00:00 - 06:00 kan påverka hela Tavelsjö Byanät. Under tiden kan kapaciteten i nätet vara begränsad och vissa tjänster sluta fungera.