Skellefteåkraft meddelar att de kommer att utföra arbeten på elnätet i Vindel-Ånäset vilket medför strömavbrott. Arbetet pågår: fredag 2021-10-08 kl.07:30 - 11:00. Detta innebär att Tavelsjö ByaNäts nod i Vindel-Ånäset kommer gå ner när reservkraften tagit slut. Då blir alla kopplade till denna nod utan bredband, även de som inte drabbas av själva strömavbrottet som Kryckeltjärn, Tillflykten och Buberget.