Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Verksamhetsåret 2021 ska läggas till handlingarna. Denna gång träffas vi inomhus å Tavelsjö Bygdegård. OM vädret växlar över till en varm, varm sommarperiod, under aviserad stämmotidpunkt kan det bli aktuellt med utomhusstämma. Men utgå från stämma inomhus, om inte annat meddelas.

Tisdag 21 juni 2022 klockan 18.30 (Ombudsanmälan från kl 18.00) Tavelsjö Bygdegård

 

Kallelsen som pdf här: Kallelse

TBN har över 1100 anslutna fastigheter i 108 byar i vårt område. Några tillkommande fastigheter blir det varje år. En ledstjärna för styrelsens utbyggnad har varit att ha god kontroll av ekonomi och systemlösningar. När vi nu firar föreningens 20 årsjubileum redovisas även en hel del om det, viktiga inslag under en årsstämma.

Föredragningslista och valberedningens förslag bifogas kallelsen och finns även tillgängligt via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 10 juni.

Vid stämman kan särskilda ärenden tas upp. Ett sådant ärende som tas upp är en stadgejustering med anledning av Skatteverkets tolkning av momslagstiftning.

Utöver stadgeenliga ärenden, kan andra ärenden också bli aktuella att ta upp.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Nils-Olas e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Självklart ska vi fira lite extra ett år som detta, både jubileum och att vi kan träffas ”som vanligt”. TBN bjuder på fika med jubileumstårta och viss underhållning utlovas.

För att kunna beräkna åtgången på tårta och kaffe får ni väldigt gärna gå in på Tavelsjö ByaNäts Facebook-sida och markera att ni kommer (se särskild evenemangsinbjudan). Det går också bra att skicka ett sms till 070-3235614 (medlemsservice)

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Årsstämma tisdag 21 juni 2022 kl. 18.00

Bygdegården i Tavelsjö

Förslag till dagordning

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2023.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Stadgeändring med anledning av Skatteverkets tolkning av momslagstiftningen

22. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

23. Avslutande.