A3, Tavelsjö ByaNäts internetleverantör, ska utföra underhållsarbeten i natt som eventuellt kommer att påverka oss.

Så här skriver A3: "Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-09 00:00 och beräknad sluttid 2019-10-09 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete."