Det blir avbrott kl.8-17 i Haddingen och Sunnansjö torsdag den 5 september för 19 fastigheter, se adresser nedan. Vi har skickat pappersbrev till samtliga om detta. Orsaken är fortsatta underhållsarbeten med bland annat omsvetsningar. Vi på Tavelsjö ByaNät hoppas på ert tålamod, snart kommer arbetena vara klara!

Avbrottet gäller följande adresser: Haddingen 113, 115, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 129, 131, 138, 140, 144, 152, 538, 553 och Sunnansjö 47, 107 och 111.