UmeAccess medelar att man kommer att byta ut hårdvara på sin e-postserver onsdagen den 28 januari mellan klockan 11.00-13.00.

För dem som har epost med domänen @tavelsjo.se innebär detta att det under denna tid inte är möjligt att skicka eller ta emot epost.