P1020344 Göran Anitha Margareth Solveig Ulla Anna och Tovias

Göran Sundqvist, Anitha Juslin, Margaretha Lundquist, Solveig Granberg, Ulla Blomqvist, Anna Nordström och Tobias Sundqvist.

Informationsmöte med fokus på förslaget till en idrottshall i Tavelsjö!

På måndagskväll anordnades ett informationsmöte på värdshuset Prästgården om bland annat det pågående arbetet med att ta fram ett förslag om en idrottshall i Tavelsjö. Det är ungefär 20 år sedan som Tavelsjö AIK först initierade frågan om en idrottshall för första gången. Den för ändamålet inköpta marken har fått ligga länge i träda i avvaktan på nästa steg.

Ordföranden för arbetsgruppen som utreder frågan om en sporthall, Tobias Sundqvist ,redovisade gruppens förslag som kommer att kompletteras något ytterligare innan man är färdig för en slutlig framställning och beslut i TAIK:s styrelse. Enigheten mellan olika åldersgrupper om att få tillstånd en idrottshall I Tavelsjö är stor vilket också framkommit i en enkät som gjordes för en tid sedan sedan

Docent Anna Nordström från Idrottshögskolan(idrottsmedicin) var inbjuden för att informera främst gruppen äldre om nya rön om vikten av fysisk aktivitet. Hennes föreläsning om motionens betydelse var inspirerande och utmanande och dessutom kryddad med praktiska tips för den som vill komma igång med sin dagliga motion. Allt mycket uppskattat av åhörarna som lämnade kvällens informationsmöte med många bevis på att man själv kan påverka sin livskvalitet genom fysisk aktivitet.

Ordföranden för TURE Göran Sundqvist informerade sedan om det beslut som fattats om en ny detaljplan för Tavelsjö samt om de planer som finns vad gäller dels byggande av nya bostäder i anslutning till centrum dels för värdshuset Prästgården.

Anitha Juslin avslutade med ett tack från arbetsgruppen till alla som mött upp till kvällens möte.

Text: Ulla Blomqvist

Foto: Nils-Åke Sandström