Måndag den 8 februari Kl. 19.00 på Prästgården

TAIK

Tobias Sundqvist informerar om förslag och möjligheter beträffande en Idrottshall uppe på Klacken

 Anna Nordström

från Idrottshögskolan berättar om vikten av att motionera och vilka fördelar detta har med sig

TuRe

Informerar om vad som händer runt sina planer när det gäller äldreboendet i Tavelsjö