SPF Umeå Norras studiebesök nyligen hos Norrmejerier blev en succé. 2 grupper om totalt 50 medlemmar besökte mejerianläggningen på Ersboda och fick vid ankomsten smaka både ost och bärdryck.

Guiden Pia Lindberg visade en film, som gav en bra bild av mjölkhanteringen och de produkter som framställs. Från drygt 450 jordbruk och 23 000 kor produceras knappt 200 miljoner kg mjölk per år. 46 procent går till mjölk/yoghurt och 45 procent till ost. Mjölken hämtas varannan dag från leverantören och förvaras i mejeriets stora silon. Varje bonde ger 5 nya jobb.

Norrmejerier har en stark miljöprofil och har 2005 byggt en biogasanläggning. Flertalet av medlemmarna har varit mjölkproducenter och därför var det intressant att höra hur Norrmejerier utvecklats under åren.

Vid rundvandringen visades bl a insaltning och paketering av ostar. Fler köper den i Burträsk tillverkade Västerbottensosten och därför satsar mejeriet på ökad tillverkning. En ny lagerlokal håller därför på att byggas på Ersboda. Där kommer bl a den Västerbottensost, som inte ryms i Ånäset, att lagras. Sist visades den högmekaniserade distributionen av Norrmejeriets produkter ut till affärerna.

Ordförande Sten Lindberg tackade Pia Lindberg för den intressanta informationen och rundvandringen. Besöket avslutades med lunch i Norrmejeriers lunchrestaurang.