SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte i Tavelsjö Bygdegård, på en kall men solig vinterdag, var välbesökt med drygt 100 medlemmar närvarande.

Årsmötet inleddes med att ordförande hälsade välkommen, särskilt till ett antal nya medlemmar, och uppmanade deltagarna att med en tyst minut hedra de medlemmar som avlidit under året.

Verksamhetsberättelsen visade att Umeå Norra under året bl.a ordnat middag med dans för Umeortens föreningar och även med lunchbuffé firat 30 år som förening. Dessutom genomfört 5 studiecirklar samt ökat medlemsantalet med ca 2 procent.

Styrelsen omvaldes med ett undantag. Sven-Erik Eklund avgick på egen begäran efter tolv år i styrelsen och ersattes med nyval av Margit Johansson. Övriga styrelsemedlemmar omvaldes, nämligen ordförande Sten Lindberg, Gerd Brodin, Maj Britt Näslund, Lennart Axelsson och Nils-Åke Sandström som övriga styrelseledamöter. Till suppleanter valdes Barbro Gunnarsson och Bruno Mårdvall.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och semla och det sjöngs allsång under ledning av det egna husbandet, Gerd Brodin, Ann Britt och Karl Erik Johansson. Jörgen Marcusson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om sitt samarbete med SPF och förmedlade tips om studiecirklar och efterlysta även cirkelönskemål från föreningen. Ordförande informerade dels om vårens program och försommarens resa till Arjeplog-Bodö-Mo i Rana. Därefter blev det dragning på de sålda lotterna.

Ordförande tackade till sist för den goda uppslutningen och riktade även ett tack till köksgruppen, lotteriansvariga och föreningens husband.