SPF Umeå Norras styrelse har under vintern deltagit i en studiecirkel i föreningsutveckling ”Ett steg till.”

Målet är att utveckla föreningen och locka ännu fler medlemmar. Många idéer har arbetats fram under cirkelns gång som ska bearbetas i det kommande styrelsearbetet.

Cirkeln avslutades den 15 mars hos Sten och Dagmar Lindberg.