EU möte 25 mars DSC 0419

Ewa-May Karlsson, EU:s regionkommitté var talare på Tavelsjöcenterns möte inför EU-valet. Hon berättade om betydelsen av att rösta i valet den 26 maj.

Unionen bildades för att Europa ska slippa krig och istället prata sig igenom konflikter. Nu blåser det nationalistiska vindar i Europa och risken är uppenbar att främlingsfientliga grupperingar får alltför stor makt. I och med diskussionen om Brexit har vi tvingats att förstå en del konsekvenser.

För Centerpartiet är det viktigt med öppenhet i Europa. Vi vill ha mindre regelkrångel och på en lägre nivå. Det behövs naturligtvis samarbete men c vill inte ha överstatlighet. Lantbruket är viktigt för livsmedelsförsörjningen och vi behöver regler för bättre djurhållning. Regler för användning av Antibiotika har nyligen skärpts så att man förbjuder användning av antibiotika förebyggande, tillväxtbefrämjande eller som gruppbehandling av djur. Fredrick Federley (c) har varit drivande i frågan. Han har även drivit Energiunionen för att underlätta att sälja el mellan länderna.

Ewa-May menade att en viktig fråga i valet är hur vi ska kunna ta emot flera immigranter eftersom behovet av arbetskraft är mycket stort. I klimat- och miljöfrågor bör Sverige vara i framkant då vi har förutsättningar.

Vid frågestunden medverkade Martin Ärlestig, fabrikschef för Komatsu Forest som är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med huvudkontor i Umeå. Maskinerna tillverkas i Umeå och i USA. Företaget planerar att bygga ut fabriken i Umeå och Sveriges medlemskap i EU underlättar deras verksamhet.

Torbjörn Wennebro ledde samtalet som var intensivt med frågor till exempel om Regionkommittén, konfliktytor, lobbyister, lagstiftningsprocessen och Lissabonfördraget.

Monika Sandström informerade om den klimatcirkel som Tavelsjöcentern startar v 14 och tackade alla medverkande och deltagare för ett aktivt och informativt möte.

Bild: Martin Ärlestig, Ewa-May Karlsson, Torbjörn Wennebro och Monika Sandström

Foto: Nils-Åke Sandström