Politikerkafe

Tavelsjöcentern bjöd nyligen in alla som ville träffa centerns kandidater i landstinget och kommunen, till ett politikerkafé i Tavelsjöskolas matsal.

Där bjöds på fika och vid varje bord satt en eller två centerkandidater som lyssnade och svarade på frågor. De berättade hur centerpartiet vill att olika frågor skall lösas och vad som framför allt bör prioriteras.

Tavelsjöcenterns ordförande Monika Sandström hälsade välkommen och hoppades att många skulle ta chansen att nu, när de sitter vid samma bord som kandidaterna, diskutera frågor som är särskilt viktiga för Tavelsjöbygdens utveckling. Med jämna mellanrum varvades gruppsamtalen med gemensamma redovisningar där Hans Weinehall var moderator.

Torbjörn Wennebro inledde med att berätta om hur föreningslivet i Tavelsjö där TuRe, Tavelsjöbygdens LRF-avdelning och Rödåbygden IF gemensamt påverkat arbetet med översiktsplanen för Umeås landsbygd och lyckats med Centerpartiets hjälp få in flera viktiga förändringar som möjliggör tillväxt på landsbygden i Umeå kommun.

En mycket viktig fråga för Tavelsjöbygden är Kyrkbackenprojektet. Där vill föreningen TuRe bygga 33 lägenheter, så att de som blir äldre kan bo kvar i Tavelsjöbygden när de vill ha ett mindre arbetskrävande boende. Fortfarande efter fem år har kommunen inte färdigställt detaljplanen. Alla var överens om att handläggningstiden är orimligt lång. Det borde inte få ta längre tid för projekt som ligger utanför stan.

Ewa-May Karlsson berättade om sina erfarenheter från Landstinget. Här behövs ett nytt ledarskap och uppföljning av kvalitén i vården. Vi behöver privata vårdgivare men de har tyvärr sämre ekonomiska förutsättningar än landstingets egna. Det behövs en särskilt satsning på Psykiatrin eftersom allt fler lider av psykisk ohälsa och behöver snabb hjälp.

Integrationen av asylsökanden och nysvenskar fungerar väldigt dåligt på många håll. P-G Olofsson jobbar intensivt med Arbetsförmedlingen och Viva resurs som är mycket positiva till förslag från LRF och P-G men sedan händer ingenting. Här måste det ske en uppryckning från ord till handling och bättre samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Solveig Granberg berättade att nysvenskar är mycket arbetsvilliga, jättefina och duktiga i vården.

Andra frågor som diskuterades var hur vi ska komma igång med det efterlängtade bygget av Idrottshall i Tavelsjö samt satsning på kollektivtrafik i Tavelsjöbygden för att minska biltrafiken och binda samman byarna.

Torbjörn Wennebro menade att vi som bor och verkar i Tavelsjöbygden lever i ett paradis, långt från väpnade konflikter och kriminella gäng, med god tillgång på vatten, vacker natur, ett aktivt föreningsliv och stark företagaranda och ett läge mellan tre kommuncentra som ger rimligt avstånd till kvalificerad kommersiell och offentlig service och framför allt stor tillit mellan människor. Detta borde främja kommunala investeringar på landsbygden och inte som idag helt styras till tätortstillväxt.

På bilden: Hans Weinehall, Eric Bergner, Fredrik Elgh, Kajsa Sjölander, Monika Sandström, Solveig Granberg, Ewa-May Karlsson, Robert Axebro och Torbjörn Wennebro.

DSC 0012 copy

DSC 0015 copy

Monika hälsade välkommen

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nils-Åke Sandström